top of page

אנשים מספרים

אולם ריק לפני הופעה

סמנכ"לית ארגון

בעילום שם

דרור ליבנה

דרור ליבנה

קרן סינגר הטרמינל לעיצוב 2021

קרן סינגר

שרון טאובה

שרון טאובה

תמונה מהופעה בחצר של בית. אישה עומדת ומדברת מול הקהל

ד"ר יעל אדמי

WhatsApp Image 2018-10-23 at 10.05.40.jp

ענת מרלא חפץ

WhatsApp Image 2018-11-11 at 10.52.49.jp

תמר אורבך אבני

לוגו בית הגלגלים
נשים עושות שלום לוגו
לוגו קיבוץ גבולות
לוגו מושב יכיני
לוגו התנועה הקיבוצית
קולות אחים לוגו
ניר יצחק לוגו
עוד אריאל שמר לוגו
טרמינל עיצוב בת ים לוגו
לוגו אשכול
יד לבנים לוגו
מרכז חוסן אשכול לוגו
לוגו זה פה
עמותת לצאת מהקופסא לוגו
יבול.לוגו
לוגו אסון המסוקים
שער הנגב לוגו
bottom of page